در حال بارگزاری

مسواک

دسته بندی ها

مجله
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

تعداد کالاها 103
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ صورتی
برند ارتودنت

صورتی

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ آبی
برند ارتودنت

آبی

174,000
87,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ سبز
برند ارتودنت

سبز روشن

174,000
87,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ زرد
برند ارتودنت

زرد

174,000
87,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ آبی
برند ارتودنت

آبی

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ سبز
برند ارتودنت

سبز روشن

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ زرد
برند ارتودنت

زرد

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز

آبی

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

سبز

183,000
91,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان- رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی

زرد

189,000
94,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان- رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد

آبی

189,000
94,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان- رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد

سبز

189,000
94,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان- رنگ قرمز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد

قرمز

189,000
94,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

سبز

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ صورتی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

صورتی

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

زرد

179,000
89,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز

آبی

183,000
91,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ صورتی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

صورتی

183,000
91,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ زرد
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال- رنگ صورتی مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی

زرد

183,000
91,500 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز

آبی

192,000
96,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی

سبز

192,000
96,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ قرمز
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی

قرمز

192,000
96,000 تومان
%50
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد
برند ارتودنت
مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ قرمز مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ سبز مسواک ارتودنت مدل Gold Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ آبی

زرد

192,000
96,000 تومان
%10
مسواک کمفور مدل ارتودنسی - صورتی
برند کمفور
مسواک کمفور مدل ارتودنسی - آبی مسواک کمفور مدل ارتودنسی - نارنجی

صورتی

82,900
74,610 تومان

فیلتر


مسواک

یکی از ضروری‌ترین محصولات بهداشتی دهان و دندان در زندگی روزمره هر فرد، که به کمک آن می‌تواند سلامت دندان‌های خود را تضمین کند مسواک است. زیرا در طول شبانه روز انواع باکتری‌ها بر روی دندان‌ها تولید شده و در صورت عدم استفاده از مسواک، این باکتری‌ها می‌توانند منجر به پوسیدگی دندان‌ها و بیماری‌های جدی برای بدن ‌شوند.

بنابراین مسواک زدن نه تنها به سلامت دهان و دندان‌ها کمک می‌کند، بلکه بر سلامت تمامی اجزای دیگر بدن نیز تاثیر دارد. به همین سبب بسیار اهمیت دارد که در هنگام تهیه این محصول علاوه بر قیمت مسواک ، به اعتبار برند تولید کننده آن نیز توجه کنید.

مسواک‌ها تنوع زیادی در مدل‌های خود دارند و در هنگام خرید ممکن است تنوع بالای این محصولات انتخاب را کمی دشوار کند؛ اما با در نظر گرفتن نیاز خود، به راحتی می‌توانید مسواک مناسبی را تهیه نمایید.

همچنین به هنگام خرید اینترنتی مسواک باید به دنبال برندهای اصل و معتبر باشید. زیرا محصولات تولید شده توسط برندهای معتبر از کیفیت بالایی برخوردار هستند و دوام خوبی نیز دارند.

انواع مسواک

هزینه انواع محصولات بهداشت دهان و دندان متفاوت است؛ برای مثال قیمت دهان شویه از برندهای مختلف یکسان نیست. همچنین محصولات تقلبی نسبت به انواع معتبر، رنج قیمت کمتری دارند اما در مقابل کیفیت قابل قبولی را نیز ارائه نمی‌دهند. بنابراین بهتر است برای تهیه این محصولات، به سراغ برندهای معتبر و شناخته شده بروید.

به طور کلی مسواک‌ها شامل دو دسته اصلی می‌شوند:

  • مسواک دستی
  • مسواک برقی

همچنین نوع برس آن‌ها نیز متنوع است و شامل سه دسته زیر می‌باشد:

  • نرم
  • متوسط
  • سخت

هر یک از این مدل‌ها کارایی خاص خود را ارائه می‌دهند و می‌توانید با بررسی مشخصات کامل آن‌ها، بهترین گزینه را مطابق با سلیقه و نیاز خود انتخاب کنید. البته باید توجه داشته باشید که قیمت مسواک با توجه به تنوع این محصول و ایرانی یا خارجی بودن آن ، رنج مختلفی را شامل می‌شود. برای مثال قیمت نخ دندان ایرانی ، مسواک ایرانی و سایر محصولات بهداشتی ایرانی نسبت به کیفیت بالایی که دارند، بسیار مناسب است.

مسواک دستی

رایج‌ترین شکل این محصول، نوع دستی است که هنگام تهیه باید به جنس برس، شکل سر و طراحی دسته آن توجه داشته باشید. برس نرم برای اکثر افراد مناسب است، اما برس متوسط و سفت را باید با احتیاط بیشتری استفاده کرد و مزیت استفاده از نوع سخت‌تر آن‌ها، این است که پلاک‌های بیشتری را از بین می‌برند.

برس انواع دستی معمولا به شکل گرد یا مربع هستند، اما نوع الماسی شکل این محصول در رسیدن به پشت و کناره‌های دندان آسیاب بهتر عمل می‌کنند. الگوی برس‌ها در نوع دستی متفاوت است و هر یک از آن‌ها در تمیز کردن دندان‌ها عملکرد خاصی دارند. در خرید اینترنتی مسواک می‌توانید تمامی این مشخصات را بررسی کنید.

مسواک برقی

می‌توان گفت جدیدترین نوع از این محصولات، مدل برقی آن‌هاست که تنوع زیادی نیز دارند. این مدل‌ها معمولا شارژی بوده و سر آن‌ها قابل تعویض است. یک مسواک برقی با چرخش برس‌های خود دندان‌هایی که دسترسی به آن‌ها دشوار است را به خوبی تمیز می‌کند. همچنین با چرخ در چند جهت بر روی دندان‌ها، از بروز التهاب لثه و ایجاد پلاک نیز جلوگیری خواهد کرد.

ویژگی‌های خاصی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن دستی یا برقی بودن، باید در هر مسواکی که انتخاب می‌کنید مد نظر داشته باشید. برای مثال در خرید اینترنتی مسواک به اندازه سر آن توجه کنید؛ زیرا این محصولات باید به شما امکان دسترسی آسان به تمام سطوح دندان‌هایتان را بدهند. بنابراین سرهای متوسط رو به کوچک گزینه مناسب‌تری هستند.

همچنین این محصول باید به اندازه کافی دسته بلندی داشته باشد تا بتوانید آن را در دست بگیرید. بهتر است هنگام خرید مسواک اورجینال این نکات را نیز در نظر داشته باشید.

اگر که به نوع دستی این محصولات و یا یک سر جایگزین برای مسواک برقی خود احتیاج دارید، بهتر است بدانید نوع نرم ‌آن‌ها راحت‌ترین و بهترین گزینه خواهند بود. زیرا بسته به شدت برس کشیدن و استحکام دندان‌هایتان، نوع متوسط و سخت می‌توانند به لثه، سطح ریشه و مینای دندان‌های محافظ آسیب بزنند.

قیمت مسواک

در هنگام تهیه این محصولات، یکی از مهم‌ترین فاکتورها قیمت مسواک است که برای بیشتر افراد اهمیت خاصی دارد. البته عوامل متعددی از جمله برند تولیدکننده و نوع محصول نیز در تعیین قیمت موثر هستند. بنابراین بهتر است قبل از خرید، به بررسی لیست قیمت این محصولات در سایت‌های معتبر بپردازید.

خرید مسواک اورجینال

در زمان خرید مسواک اورجینال باید مواردی را در نظر بگیرید تا خرید خوبی را تجربه کنید. یکی از این نکات توجه به نوع برس و دسته محصول مورد نظر است. همچنین اندازه سر آن باید به گونه‌ای باشد که به راحتی در داخل دهان حرکت کند. معمولا مدل‌های گرد بیشترین کاربرد را داشته و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است.

برای خرید خمیر دندان ، مسواک و سایر محصولات بهداشتی دهان و دندان می‌توانید به سراغ سایت‌های اینترنتی بروید. این فروشگاه‌های اینترنتی، محصولات اصل را با بهترین قیمت و کیفیت عرضه می‌کنند. همچنین هنگام خرید مسواک اورجینال در این فروشگاه‌ها امکان بررسی ویژگی‌‌های هر محصول نیز وجود دارد.

سوالات رایج در مورد مسواک

در زمان خرید مسواک مطمئنا سوالاتی برایتان پیش می‌آید که روند خرید را کمی دشوار می‌کند. این که چه محصولی برای دندان‌های شما مناسب است یا کدام مدل از آن‌ها بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند، از جمله پرسش‌هایی هستند که با پاسخ به آن‌ها می‌توانید خرید بهتری داشته باشید.

معمولا دندانپزشکان چه نوع مسواکی را توصیه می‌کنند؟

متخصصان دندانپزشکی مدل‌هایی از محصول با موهای نرم را توصیه می‌کنند، زیرا فشار زیاد یا برس زدن بیش از حد می‌تواند تاثیر منفی بر مینای دندان و لثه‌ها بگذارد. انواع با موی نرم و زاویه‌دار یا چند لایه بهترین گزینه هستند تا از تمیزی دهان، بدون آسیب رساندن به دندان‌ها اطمینان حاصل شود.

کدام مسواک بهتر است برقی یا دستی؟

هر یک از این محصولات کاربرد خاص خود را دارند، بنابراین بهتر است ابتدا ویژگی‌های هر کدام را بررسی کنید، سپس مطابق با نیاز و سلیقه خود یکی از آن‌ها را برای خرید انتخاب نمایید. اما انواع برقی این محصول در از بین بردن پلاک و حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌های تا حد امکان موثرتر از نوع دستی آن‌ها هستند.

عنوان محصول قیمت
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ صورتی 89500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ آبی 87000 تومان
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ سبز 87000 تومان
مسواک ارتودنت مدل Silver Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ زرد 87000 تومان
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ آبی 89500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ سبز 89500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Gold Mini مناسب 0 تا 5 سال - رنگ زرد 89500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Silver Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ آبی 89500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Gold Midi مناسب 6 تا 10 سال - رنگ سبز 91500 تومان
مسواک ارتودنت مدل Silver Maxi مناسب بزرگسالان - رنگ زرد 94500 تومان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر