در حال بارگزاری

کرم پودر

دسته بندی ها

ست لوازم آرایش
ست محصولات بهداشتی و مراقبتی
مجله
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

تعداد کالاها 231
%35
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M15 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M13 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M12 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M11 حجم 35 میلی لیتر

بژ عسلی

181,000
117,650 تومان
%35
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M15 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M13 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M12 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M11 حجم 35 میلی لیتر

هلویی

181,000
117,650 تومان
%30
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 3
برند سینره
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 4 کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 2 کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 1

بژ

99,000
69,300 تومان
%30
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 2
برند سینره
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 4 کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 3 کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 1

عاجی

99,000
69,300 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

برنز تیره

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

بژ تیره

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

هلویی

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

برنز

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04

بژ

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%25
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S02
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04

بژ

و + 1 تنوع دیگر
220,000
165,000 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 14 حجم 40 میلی لیتر

برنز

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 14 حجم 40 میلی لیتر

برنز

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 14 حجم 40 میلی لیتر

بژ

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 14 حجم 40 میلی لیتر

برنز

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 14 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر

بژ

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 13 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر

هلویی

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 12 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر

بژ

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 11 حجم 40 میلی لیتر
برند ایفسن
کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 18 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 17 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 16 حجم 40 میلی لیتر کرم پودر ایفسن مدل Full Coverage شماره EF 15 حجم 40 میلی لیتر

هلویی

و + 3 تنوع دیگر
456,819
349,466 تومان
%23
کرم پودر شیشه ای آلیس مدل Perfectionist's شماره 106 حجم 30 میلی لیتر
برند آلیس

بژ

476,875
364,809 تومان
%23
کرم پودر شیشه ای آلیس مدل Perfectionist's شماره 105 حجم 30 میلی لیتر
برند آلیس

برنز

476,875
364,809 تومان
%23
کرم پودر شیشه ای آلیس مدل Perfectionist's شماره 104 حجم 30 میلی لیتر
برند آلیس

بژ

476,875
364,809 تومان
%23
کرم پودر تیوپی آلیس مدل Perfectionist's شماره 206 حجم 35 میلی لیتر
برند آلیس

بژ تیره

283,400
216,801 تومان
%23
کرم پودر تیوپی آلیس مدل Perfectionist's شماره 205 حجم 35 میلی لیتر
برند آلیس

بژ

283,400
216,801 تومان
%23
کرم پودر تیوپی آلیس مدل Perfectionist's شماره 204 حجم 35 میلی لیتر
برند آلیس

بژ روشن

283,400
216,801 تومان

فیلتر


خرید کرم پودر صورت

برای داشتن آرایش با کیفیت به یک زیرساز خوب نیاز دارید. کرم پودر جزو بهترین زیرساز محسوب می‌شود و انتخاب درست آن می‌تواند بر کیفیت آرایش شما موثر باشد. مهم نیست پوست شما خشک، چرب یا مستعد آکنه باشد، این محصول انواع مختلفی داشته که توسط برندهای معتبر و با کیفیت قابل قبولی تولید و عرضه می‌شود. 

با وجود تنوع بالای رنگ و سطح پوشش‌دهی متفاوت در لوازم آرایش صورت مانند کرم‌ها، ممکن است در انتخاب آن دچار مشکل شوید. اما با در نظر گرفتن سبک آرایش و رنگ پوستتان به راحتی می‌توانید مدل مناسبی را برای داشتن آرایشی بی‌نقص انتخاب و تهیه کنید. هدف نهایی این است که فونداسیونی پیدا کنید تا با پوست شما هماهنگ باشد.

هنگام خرید کرم پودر که در برندهای مختلفی وجود دارد، بهتر است به اصل بودن محصول توجه کنید. زیرا این محصول در ارتباط مستقیم با پوست شما است و اگر محصول تقلبی و یا اصطلاحاً فیک را استفاده کنید ممکن است پوستتان را دچار آسیب‌هایی مانند لک، جوش و حتی چروک کند. 

معرفی انواع کرم پودر برای صورت

خرید لوازم آرایشی می‌تواند برای هر خانمی لذت‌بخش باشد، اما بهتر است متناسب با تیپ پوستی خود اقلامی را که نیاز دارید، تهیه کنید. هر کرم پودری ویژگی‌های خود را دارد و عملکرد هر کدام روی پوست‌های مختلف، متفاوت است. شما می‌توانید به بررسی کارایی مدل‌های مختلف بپردازید و سپس خرید خود را انجام دهید.

کرم پودر مایع

انواع مختلفی از کرم پودر وجود دارد که برای انواع پوست‌ها مناسب است. مدل مایع برای ارائه یک زیرساز عالی و پوشش‌دهی خوب، بسیار مناسب است و یکی از محبوب‌ترین گزینه‌های موجود در بین خانم‌ها محسوب می‌شود. این محصول مدل‌هایی برای پاسخگویی به همه نیازها و انواع پوست دارد.

کرم پودر فشرده

در مقایسه با سایر زیرسازهای آرایش، مدل پودری فشرده خاصیت جذب عالی دارد. هنگامی که این محصول به درستی استفاده شود، به کاهش درخشندگی در طول روز کمک می‌کند و رنگ پوست را صاف و کاملا یک دست نشان می‌دهد. اگر دارای پوست چرب هستید، خرید کرم پودر فشرده برای شما می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

کرم پودر کرمی

مدل کرمی یک گزینه عالی محسوب می‌شود و برای استفاده روزانه ایده‌آل است. همچنین فونداسیون کرم با فرم فشرده می‌تواند به شما کمک کند تا یک پوست مات داشته باشید. این محصول در مد‌ل‌های تیوپی و پمپی در دسترس است و عوامل زیادی در تعیین قیمت کرم پودر نقش دارد و به مدلی که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. 

مرطوب کننده رنگی

اگر به دنبال کرمی با پوشش‌دهی معمولی هستید که مناسب استفاده روزانه باشد، می‌توانید به سراغ انواع کرم مرطوب کننده رنگی بروید. برخی مرطوب کننده‌ها علاوه بر خاصیت نرم کنندگی، دارای رنگدانه هستند که می‌توانند لک‌های جزئی صورت را پوشش دهند. تهیه کرم پودر اصل می‌تواند کیفیت آرایش شما را تضمین کند، حتی در خرید مرطوب کننده رنگی هم به دنبال محصول اورجینال باشید.

هماهنگ کردن فونداسیون با نوع پوست شما به موارد مختلفی بستگی دارد که همگی در یافتن بهترین محصول نقش دارند. این مهم است که بدانید چگونه آن را به درستی با نوع پوست خود هماهنگ کنید. هنگام تهیه این محصول، علاوه بر قیمت کرم پودر عوامل دیگری هم مهم هستند. زیرسازی که انتخاب می‌کنید باید یک یا دو درجه روشن‌تر از رنگ پوست شما باشد.

این به این دلیل است که وقتی از برنز کننده یا کانتور استفاده می‌کنید، کرم همه آن‌ها را با هم ترکیب می‌کند و ظاهری عالی به صورت شما می‌دهد. یک آرایش کامل زمانی فوق‌العاده به نظر برسد که بدانید چه نوع کرمی برای شما مفید است و چگونه می‌تواند ویژگی‌های شما را بهبود ببخشد.

لیست قیمت کرم پودرهای صورت

در خرید و تهیه انواع کرم پودر صورت ، برند‌ها تعیین‌کننده قیمت هستند و اهمیت زیادی دارند. محصولات ارزان قیمت کیفیت خوبی را ارائه نمی‌دهند و حتی ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی شوند. برای بررسی قیمت کرم پودرهای صورت، سایت‌ها و فروشگاه اینترنتی بهترین گزینه هستند.

عنوان محصول قیمت
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M15 حجم 35 میلی لیتر 117650 تومان
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر 117650 تومان
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 3 69300 تومان
کرم پودر ضد چروک سینره حجم 40 میلی لیتر - شماره 2 69300 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر 165000 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 165000 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 165000 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 165000 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03 165000 تومان
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S02 165000 تومان

خرید اینترنتی کرم پودر صورت

هنگام خرید انواع کرم پودر صورت ، نوع پوست شما عامل مهمی محسوب می‌شود. محصولات براق روی پوست‌های معمولی تا خشک بهتر عمل می‌کنند اما این درخشندگی برای پوست چرب اصلا مطلوب به نظر نمی‌رسد. مدل‌های مات معمولا برای انواع پوست‌های مختلط تا چرب مناسب‌تر هستند.

برای تهیه کرم پودر اصل می‌توانید به سراغ فروشگاه‌های آنلاین بروید. اگر به دنبال کرمی هستید که برای روزمره مناسب باشد، یک پایه با پوشش متوسط ​​بهترین گزینه است. اگر برای مهمانی و مجالس مهم یک زیرساز می‌خواهید، از کرم‌های با پوشش کامل استفاده کنید تا به ایجاد پوستی بی‌عیب و نقص کمک کند که سالم و زیبا به نظر برسید.

در خرید اینترنتی کرم پودر صورت از سایت‌های معتبر نزدیکترین رنگ را به پوستتان انتخاب کنید تا به یک آرایش طبیعی برسید. همچنین شما می‌توانید مشخصات و ویژگی‌های هر مدل را بررسی کرده و قیمت‌ها را با هم مقایسه کنید. سپس مطابق با سلیقه خود نوع مناسب پوستتان را خریداری کنید.

سوالات متداول

با در نظر گرفتن سبک آرایش و رنگ پوستتان به راحتی می‌توانید مدل مناسبی را برای داشتن آرایشی بی‌نقص انتخاب و تهیه کنید.
در خرید اینترنتی کرم پودر صورت از سایت‌های معتبر نزدیکترین رنگ را به پوستتان انتخاب کنید تا به یک آرایش طبیعی برسید.
هر کرم پوشش‌دهنده ویژگی‌های خود را دارد و عملکرد هر کدام روی پوست‌های مختلف، متفاوت است. شما می‌توانید به بررسی کارایی مدل‌های مختلف بپردازید و سپس خرید خود را انجام دهید.
شما می‌توانید مشخصات و ویژگی‌های هر مدل را در سایت‌های معتبر بررسی کرده و قیمت‌ها را با هم مقایسه کنید. سپس مطابق با سلیقه خود نوع مناسب پوستتان را خریداری کنید.
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر