در حال بارگزاری

کرم پودر

جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

تعداد کالاها 288
%15
DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن DD کرم لافارر شماره 04 حجم 33 میلی لیتر - بژ طبیعی

صورتی طبیعی

و + 1 تنوع دیگر
489,850
416,372 تومان
%15
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن DD کرم لافارر شماره 04 حجم 33 میلی لیتر - بژ طبیعی

کاراملی

و + 1 تنوع دیگر
328,800
279,480 تومان
%15
DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن DD کرم لافارر شماره 04 حجم 33 میلی لیتر - بژ طبیعی

برنز

و + 1 تنوع دیگر
328,800
279,480 تومان
%15
DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی DD کرم لافارر شماره 04 حجم 33 میلی لیتر - بژ طبیعی

بژ روشن

و + 1 تنوع دیگر
427,900
363,715 تومان
%11
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 30 حجم 34 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 35 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 34 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 29 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 27 حجم 34 میلی لیتر

برنز

و + 2 تنوع دیگر
152,000
135,000 تومان
%11
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 29 حجم 34 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 35 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 34 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 30 حجم 34 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 27 حجم 34 میلی لیتر

برنز

و + 2 تنوع دیگر
152,000
135,000 تومان
%10
BB کرم رطوبت رسان رنگی آردن SPF 20 حجم 40 میلی لیتر - بژ طبیعی
برند آردن

بژ طبیعی

96,485
86,836 تومان
%10
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ تیره
برند سینره

تیره

159,000
143,100 تومان
%10
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ متوسط
برند سینره

متوسط

200,000
180,000 تومان
%10
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ روشن
برند سینره

روشن

159,000
143,100 تومان
%10
بی بی کرم سینره SPF 20 حجم 50 میلی لیتر - رنگ روشن
برند سینره

روشن

159,000
143,100 تومان
%10
بی بی کرم سینره SPF 20 حجم 50 میلی لیتر - رنگ متوسط
برند سینره

متوسط

159,000
143,100 تومان
%10
CC کرم سی گل SPF 30 متعادل کننده چربی پوست حجم 40 میلی لیتر - بژ طبیعی
برند سی گل

بژ طبیعی

129,000
116,100 تومان
%10
DD کرم لافارر شماره 04 حجم 33 میلی لیتر - بژ طبیعی
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن

بژ طبیعی

و + 1 تنوع دیگر
328,800
295,920 تومان
%10
DD کرم لافارر شماره 01 حجم 33 میلی لیتر - صورتی روشن
برند لافارر
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن

صورتی روشن

و + 1 تنوع دیگر
427,900
385,110 تومان
%10
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M15 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا

بژ تیره

181,000
162,900 تومان
%10
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

برنز تیره

و + 1 تنوع دیگر
220,000
198,000 تومان
%10
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

بژ تیره

و + 1 تنوع دیگر
220,000
198,000 تومان
%10
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M13 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M12 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M11 حجم 35 میلی لیتر

برنز

181,000
162,900 تومان
%10
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M13 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M12 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M11 حجم 35 میلی لیتر

بژ

181,000
162,900 تومان
%10
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M11 حجم 35 میلی لیتر
برند کالیستا
کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M14 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M13 حجم 35 میلی لیتر کرم پودر کالیستا مدل Long Lasting & Matt شماره M12 حجم 35 میلی لیتر

بژ

181,000
162,900 تومان
%10
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03

برنز

و + 1 تنوع دیگر
220,000
198,000 تومان
%10
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S03
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04

بژ

و + 1 تنوع دیگر
220,000
198,000 تومان
%10
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S02
برند شون
کرم پودر شون مدل Smoothing Matt شماره S06 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S05 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S01 کرم پودر شون مدل Smoothing Matt حجم 30 میلی لیتر - شماره S04

بژ

و + 1 تنوع دیگر
220,000
198,000 تومان

فیلتر


کرم پودر صورت

برای داشتن آرایش با کیفیت به یک زیرساز خوب نیاز دارید. کرم پودر جزو بهترین زیرساز محسوب می‌شود و انتخاب درست آن می‌تواند بر کیفیت آرایش شما موثر باشد. مهم نیست پوست شما خشک، چرب یا مستعد آکنه باشد، این محصول انواع مختلفی داشته که توسط برندهای معتبر و با کیفیت قابل قبولی تولید و عرضه می‌شود. 

با وجود تنوع بالای رنگ و سطح پوشش‌دهی متفاوت در لوازم آرایش صورت مانند کرم‌ها، ممکن است در انتخاب آن دچار مشکل شوید. اما با در نظر گرفتن سبک آرایش و رنگ پوستتان به راحتی می‌توانید مدل مناسبی را برای داشتن آرایشی بی‌نقص انتخاب و تهیه کنید. هدف نهایی این است که فونداسیونی پیدا کنید تا با پوست شما هماهنگ باشد.

هنگام خرید کرم پودر که در برندهای مختلفی وجود دارد، بهتر است به اصل بودن محصول توجه کنید. زیرا این محصول در ارتباط مستقیم با پوست شما است و اگر محصول تقلبی و یا اصطلاحاً فیک را استفاده کنید ممکن است پوستتان را دچار آسیب‌هایی مانند لک، جوش و حتی چروک کند. 

انواع کرم پودر برای صورت

خرید لوازم آرایشی می‌تواند برای هر خانمی لذت‌بخش باشد، اما بهتر است متناسب با تیپ پوستی خود اقلامی را که نیاز دارید، تهیه کنید. هر کرم پودری ویژگی‌های خود را دارد و عملکرد هر کدام روی پوست‌های مختلف، متفاوت است. شما می‌توانید به بررسی کارایی مدل‌های مختلف بپردازید و سپس خرید خود را انجام دهید.

کرم پودر مایع

انواع مختلفی از کرم پودر وجود دارد که برای انواع پوست‌ها مناسب است. مدل مایع برای ارائه یک زیرساز عالی و پوشش‌دهی خوب، بسیار مناسب است و یکی از محبوب‌ترین گزینه‌های موجود در بین خانم‌ها محسوب می‌شود. این محصول مدل‌هایی برای پاسخگویی به همه نیازها و انواع پوست دارد.

کرم پودر فشرده

در مقایسه با سایر زیرسازهای آرایش، مدل پودری فشرده خاصیت جذب عالی دارد. هنگامی که این محصول به درستی استفاده شود، به کاهش درخشندگی در طول روز کمک می‌کند و رنگ پوست را صاف و کاملا یک دست نشان می‌دهد. اگر دارای پوست چرب هستید، خرید کرم پودر فشرده برای شما می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

کرم پودر کرمی

مدل کرمی یک گزینه عالی محسوب می‌شود و برای استفاده روزانه ایده‌آل است. همچنین فونداسیون کرم با فرم فشرده می‌تواند به شما کمک کند تا یک پوست مات داشته باشید. این محصول در مد‌ل‌های تیوپی و پمپی در دسترس است و عوامل زیادی در تعیین قیمت کرم پودر نقش دارد و به مدلی که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. 

مرطوب کننده رنگی

اگر به دنبال کرمی با پوشش‌دهی معمولی هستید که مناسب استفاده روزانه باشد، می‌توانید به سراغ انواع کرم مرطوب کننده رنگی بروید. برخی مرطوب کننده‌ها علاوه بر خاصیت نرم کنندگی، دارای رنگدانه هستند که می‌توانند لک‌های جزئی صورت را پوشش دهند. تهیه کرم پودر اصل می‌تواند کیفیت آرایش شما را تضمین کند، حتی در خرید مرطوب کننده رنگی هم به دنبال محصول اورجینال باشید.

هماهنگ کردن فونداسیون با نوع پوست شما به موارد مختلفی بستگی دارد که همگی در یافتن بهترین محصول نقش دارند. این مهم است که بدانید چگونه آن را به درستی با نوع پوست خود هماهنگ کنید. هنگام تهیه این محصول، علاوه بر قیمت کرم پودر عوامل دیگری هم مهم هستند. زیرسازی که انتخاب می‌کنید باید یک یا دو درجه روشن‌تر از رنگ پوست شما باشد.

این به این دلیل است که وقتی از برنز کننده یا کانتور استفاده می‌کنید، کرم همه آن‌ها را با هم ترکیب می‌کند و ظاهری عالی به صورت شما می‌دهد. یک آرایش کامل زمانی فوق‌العاده به نظر برسد که بدانید چه نوع کرمی برای شما مفید است و چگونه می‌تواند ویژگی‌های شما را بهبود ببخشد.

خرید انواع کرم پودر صورت

هنگام خرید انواع کرم پودر صورت ، نوع پوست شما عامل مهمی محسوب می‌شود. محصولات براق روی پوست‌های معمولی تا خشک بهتر عمل می‌کنند اما این درخشندگی برای پوست چرب اصلا مطلوب به نظر نمی‌رسد. مدل‌های مات معمولا برای انواع پوست‌های مختلط تا چرب مناسب‌تر هستند.

برای تهیه کرم پودر اصل می‌توانید به سراغ فروشگاه‌های آنلاین بروید. اگر به دنبال کرمی هستید که برای روزمره مناسب باشد، یک پایه با پوشش متوسط ​​بهترین گزینه است. اگر برای مهمانی و مجالس مهم یک زیرساز می‌خواهید، از کرم‌های با پوشش کامل استفاده کنید تا به ایجاد پوستی بی‌عیب و نقص کمک کند که سالم و زیبا به نظر برسید.

در خرید اینترنتی کرم پودر صورت از سایت‌های معتبر نزدیکترین رنگ را به پوستتان انتخاب کنید تا به یک آرایش طبیعی برسید. همچنین شما می‌توانید مشخصات و ویژگی‌های هر مدل را بررسی کرده و قیمت‌ها را با هم مقایسه کنید. سپس مطابق با سلیقه خود نوع مناسب پوستتان را خریداری کنید.

قیمت کرم پودرهای صورت

در خرید و تهیه انواع کرم پودر صورت ، برند‌ها تعیین‌کننده قیمت هستند و اهمیت زیادی دارند. محصولات ارزان قیمت کیفیت خوبی را ارائه نمی‌دهند و حتی ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی شوند. برای بررسی قیمت کرم پودرهای صورت، سایت‌ها و فروشگاه اینترنتی بهترین گزینه هستند.

سوالات رایج در مورد کرم پودر

هنگام خرید و تهیه محصول ضروری مانند فونداسیون ممکن است به سوالاتی برخورد کنید که انتخاب را برایتان دشوارتر کند. برخی از افراد نمی‌دانند چه رنگی را انتخاب کنند و حتی محصول اصل را از کجا تهیه کنند. پاسخ به این موارد می‌تواند به شما در خرید بهتر کمک کند.

هنگام تهیه کرم‌های مختلف به چه مواردی توجه کنیم؟

با در نظر گرفتن سبک آرایش و رنگ پوستتان به راحتی می‌توانید مدل مناسبی را برای داشتن آرایشی بی‌نقص انتخاب و تهیه کنید.

آیا کرم‌های پوشش‌دهنده باید روشن‌تر یا تیره‌تر از پوست باشد؟

در خرید اینترنتی کرم پودر صورت از سایت‌های معتبر نزدیکترین رنگ را به پوستتان انتخاب کنید تا به یک آرایش طبیعی برسید.

کدام نوع از کرم‌ها بهترین عملکرد را دارند؟

هر کرم پوشش‌دهنده ویژگی‌های خود را دارد و عملکرد هر کدام روی پوست‌های مختلف، متفاوت است. شما می‌توانید به بررسی کارایی مدل‌های مختلف بپردازید و سپس خرید خود را انجام دهید.

فونداسیون اصل را از کجا تهیه کنیم؟

شما می‌توانید مشخصات و ویژگی‌های هر مدل را در سایت‌های معتبر بررسی کرده و قیمت‌ها را با هم مقایسه کنید. سپس مطابق با سلیقه خود نوع مناسب پوستتان را خریداری کنید.

عنوان محصول قیمت
DD کرم لافارر شماره 03 حجم 33 میلی لیتر - صورتی طبیعی 416372 تومان
DD کرم لافارر شماره 06 حجم 33 میلی لیتر - کاراملی 279480 تومان
DD کرم لافارر شماره 05 حجم 33 میلی لیتر - برنز 279480 تومان
DD کرم لافارر شماره 02 حجم 33 میلی لیتر - بژ روشن 363715 تومان
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 30 حجم 34 میلی لیتر 135000 تومان
کرم پودر گلدن رز مدل Satin شماره 29 حجم 34 میلی لیتر 135000 تومان
BB کرم رطوبت رسان رنگی آردن SPF 20 حجم 40 میلی لیتر - بژ طبیعی 86836 تومان
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ تیره 143100 تومان
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ متوسط 180000 تومان
سی سی کرم سینره SPF 40 حجم 40 میلی لیتر - رنگ روشن 143100 تومان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر