در حال بارگزاری
برند مدیا
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

مدیا
Media
تعداد کالاها 143
%6
رنگ مو مدیا سری مسی شماره 6.4 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری مسی شماره 7.4 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری مسی شماره 5.4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند مسی تیره

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری مسی شماره 7.4 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری مسی شماره 6.4 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری مسی شماره 5.4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند مسی متوسط

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
واریاسیون مدیا شماره 000 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا

روشن کننده

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
واریاسیون مدیا شماره 001 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا

آبی

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
واریاسیون مدیا شماره 005 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا

بنفش

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
واریاسیون مدیا شماره 002 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا

سبز

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
واریاسیون مدیا شماره 004 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا

نقره ای

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 900 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 901 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 902 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.00 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.01 حجم 100 میلی لیتر

سوپر پلاتینی بلوند

100 ml

و + 3 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.02 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 900 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 901 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 902 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.00 حجم 100 میلی لیتر

صدفی

100 ml

و + 3 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.08 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 900 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 901 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 902 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری هایلایت شماره 90.00 حجم 100 میلی لیتر

نقره ای استوایی

100 ml

و + 3 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 7.31 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 8.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 9.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 10.31 حجم 100 میلی لیتر

بلوند بژ متوسط

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 8.31 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 7.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 9.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 10.31 حجم 100 میلی لیتر

بلوند بژ روشن

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 9.31 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری بژ شماره 7.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 8.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری بژ شماره 10.31 حجم 100 میلی لیتر

بلوند بژ خیلی روشن

100 ml

17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طلایی شماره 5.5 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طلایی شماره 4.5 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طلایی شماره 6.5 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طلایی شماره 7.5 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طلایی شماره 8.5 حجم 100 میلی لیتر

قهوه ای طلایی روشن

100 ml

و + 3 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 5 حجم 100 میلی لیتر

مشکی

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 5 حجم 100 میلی لیتر

قهوه ای خیلی تیره

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 5 حجم 100 میلی لیتر

قهوه ای

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 5 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

قهوه ای روشن

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 6 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند تیره

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 7 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 8 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند روشن

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 9 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند خیلی روشن

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 10 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 2 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 3 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری طبیعی شماره 4 حجم 100 میلی لیتر

بلوند خیلی خیلی روشن

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان
%6
رنگ مو مدیا سری خاکستری شماره 1.1 حجم 100 میلی لیتر
برند مدیا
رنگ مو مدیا سری خاکستری شماره 3.1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری خاکستری شماره 4.1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری خاکستری شماره 5.1 حجم 100 میلی لیتر رنگ مو مدیا سری خاکستری شماره 6.1 حجم 100 میلی لیتر

مشکی پرکلاغی

100 ml

و + 5 تنوع دیگر
17,000
15,900 تومان

فیلتر

برند مدیا Media

برند مدیا یکی از برندهای نوپا و جدید ایرانی هستش که فعالیت خود را با شعار مدیا رنگ زندگی است شروع کرده و تاکنون سعی بر آن داشته تا با استفاده از مواد اولیه با کیفیت محصولات قوی و موثری را طراحی و تولید نماید، در ادامه برای آشنایی بیشتر با برند مدیا Media و تنوع محصولات آن با الانزا همراه باشید. 

معرفی برند مدیا Media

برند مدیا از برندهای به روز و با کیفیت ایرانی است که در تمامی مراحل از طراحی و تولید تا پخش آن توسط متخصصین کارآزموده و زبده طراحی و تست شده است، این برند شعار و هدف محصولات خود را رنگ زندگی بیان کرده است و در آزمایشگاه بسیار پیشرفته خود با به کارگیری از مواد اولیه مرغوب و تحقیق بسیار در باب پوست و موی ایرانیان محصولات با کیفیت و عالی خود را تولید نموده است. استفاده از محصولات برند مدیا باتوجه به بررسی های انجام شده برای استفاده بانوان ایرانی بسیار مفید بوده و شما می توانید با استفاده از این محصولات حس نو و جدیدی را تجربه نمائید. 

دسته بندی محصولات برند مدیا Media

  • اسپری مدیا
  • بادی اسپلش مدیا
  • اکسیدان مدیا

محصولات برند مدیا  Media

محصولات برند مدیا شامل: 

رنگ مو و محصولات جانبی

همانطور که گفته ایم محصولات برند مدیا آن هم از نوع محصولات مو و محصولات جانبی آن در این برند بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محصولات متنوعی مانند رنگ مو، اکسیدان و دکلره تا ماسک صورت در آن تهیه و تولید می شود. این محصولات به دلیل دارا بودن مواد اولیه درجه یک و فرمولاسیون قوی به همراه کیفیت بسیار خوب در صورت استفاده سلامت پوست و موی شما را تضمین خواهد کرد.

اسپری بدن و بادی اسپلش مدیا

اسپری و بادی اسپلش مدیا از جمله محصولات برند مدیا است که در دسته بندی محصولات عطر و اکلن قرار گرفته و طبق رایحه محبوب ترین عطرهای خارجی با کیفیت بالا و قیمت مناسب طراحی و تولید شده است. این محصولات به دلیل ماندگاری بالایی که دارد در طول روز شما را معطر نگاه داشته و حس خوب شادابی را به شما انتقال خواهد داد. 

خرید محصولات برند مدیا Media از الانزا

معمولا خرید از فروشگاه های اینترنتی آن هم برای محصولات آرایشی و بهداشتی کمی ریسک پذیر به نظر خواهد رسید و ممکن است شما اگر تا به حال خرید اینترنتی محصولات آرایشی و بهداشتی انجام نداده اید برای بار اول دچار مشکل یا حتی تردید شوید، با این حساب بهتر است به شما یادآور شویم که خرید محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت آنلاین و غیر حضوری کار دشواری نبوده و با بررسی مشخصات محصولات می توانید تمامی سوالات خود را بیابید و به جواب برسید. برای خرید محصولات برند مدیا Media از الانزا شما می توانید به وب سایت این مجموعه مراجعه کنید و خرید خود را براساس سلیقه و نیازتان انجام بدهید، در صورت بروز هرگونه مشکل در طی فرآیند خرید شما می توانید به صورت چت آنلاین مشکلات خود را توسط تیم مشاوران الانزا حل نمائید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فروشگاه اینترنتی الانزا در اواخر سال 1398 تاسیس شد. الانزا یک مارکت پلیس بزرگ هست که در آن با تنوع زیادی از انواع کالاها بهداشتی، آرایشی، اکسسوری، مد وزیبایی و ...  روبه رو می شوید.

شما کاربران محترم می توانید جهت خرید لوازم آرایشی از قبیل لوازم آرایشی ابرو ( رنگ ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، مداد ابرو، تقویت کننده ابرو ، قاب ابرو ) ، لوازم آرایشی صورت نظیر ( پرایمر، کرم پودر، فیکساتور، پنکک، کانتو و هایلایتر، رژگونه، کانسیلر، پاک کننده آرایش صورت ، برنزه کننده، کرم ضد آفتاب)، لوازم آرایشی چشم از قبیل ( ریمل چشم، سایه چشم، خط چشم، مداد چشم، تقویت کننده مژه، چسب مژه ، لنز رنگی، ) ، لوازم آرایشی لب ( رژلب، مداد لب، بالم لب )، لوازم آرایشی ناخن( ناخن مصنوعی، لاک ناخن، لاک پاک کن، تقویت کننده ناخن، ابزار مانیکور و پدیکور، لوازم کاشت ناخن)، لوازم آرایشی مو از قبیل( اکسسوری مو، شانه و برس، حالت دهنده مو، رنگ مو ) بدون در نظر گرفتن محدویت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش آنلاین نمایید.

از جمله محصولات بهداشتی در فروشگاه الانزا عرضه می شود می توان به کرم مرطوب کننده، ماسک صورت، فیس براش، پودر دکلره، ژل شستشوی صورت، براش آرایشی، سوهان برقی، موزن بینی، ماشین اصلاح سر، دستگاه لیزر خانگی، کیف لوازم آرایش، سشوار، اتو مو ، مسواک برقی، ماساژور، ژل شفاف ضد تعریق، رول ضد تعریق، دستمال مرطوب و ... را می توان نام برد. 

در مجله اینترنتی الانزا با توجه به موضوع مورد علاقتون می توانید مقالات متنوع در دسته بندی های آرایشی زیبایی، بهداشتی مراقبتی، مد و فشن مطالعه نمایید.

لوازم آرایشی - لوازم آرایشی ناخن - لوازم آرایشی چشم - لوازم آرایشی ابرو - لوازم آرایشی صورت - لوازم آرایشی لب - لوازم آرایشی مو - sitemap mag - elanza sitemap

از جمله برندهای معروف آرایشی که در فروشگاه الانزا محصولات آن موجود است می توان به وچه، مورینگا امو ، آمبرلا، لافارر، نینو، ژاک آندرل، فنیکس، کامان، بی اس بیوتی اسکین، سیترای، لروکس، لایسل، استم سل، بایومارین، شی، گلدن رز، سینره، فابریگاس، ایپک، شون، بایودرما، درماکلین، اورال بی، این لی، بایودرما، بتادین، پروپرنسلی، دافی، درمالیفت، دوسه، دیوید جونز، ماوالا، نئودرم، سریتا، میبلین، میسویک، میبلین، ژوت، سی گل، فیس دوکس، مای،  سنسوداین، ویت یو، هیدرودرم، نوت، لنسور، لانکوم، گودلایف، کدکس، کانفیدنت، کالیستا، کاپوت، فاربن، عارضی، زی فام، رمیلیا، بایومارین، ایورشه، الارو ، اسکلاره، مک، رینوزیت، گارنیر، فلومار، لورال، پنتن، بیزانس، آردن، بایو اویل، دیگنیتی، بیول، ایزادورا، دکاموند کلینیک، کلینیک می توان اشاره کرد.

 
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر