در حال بارگزاری
برند لیا ویتو
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

لیا ویتو
LIA vito
تعداد کالاها 110
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 077
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 079 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 078 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 076 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 075

طوسی تیره

و + 2 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 073
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 079 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 078 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 077 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته شب شماره 076

طوسی روشن

و + 2 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 097
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 099 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 098 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 096 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 095

سبز دریایی

و + 1 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 095
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 099 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 098 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 097 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته سبز شماره 096

سبزآبی

و + 1 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 089

آبی اقیانوسی تیره

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 089

نیلی متالیک تیره

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 089

آبی لجنی

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 089

آبی یخی

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 087
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090

نیلی تیره

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 084
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090

آبی کدر روشن

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 082
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090

سرمه ای

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 081
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090

آبی نفتی

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 080
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 093 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 092 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 091 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته آبی شماره 090

سرمه ای تیره

و + 9 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 069
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 068 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 067

زرد شیری

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 068
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 069 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 067

لیمویی روشن

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 067
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 069 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته زرد شماره 068

موهیتو

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته نارنجی شماره 039
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته نارنجی شماره 041 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته نارنجی شماره 040

نارنجی آتشین

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گلبهی شماره 046
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گلبهی شماره 045 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گلبهی شماره 044 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گلبهی شماره 043 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گلبهی شماره 042

مرجانی

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته پاییزی شماره 047
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته پاییزی شماره 049 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته پاییزی شماره 048

سالمون

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو کالکشن پاییزه شماره F03
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو کالکشن پاییزه شماره F04 لاک ناخن لیا ویتو کالکشن پاییزه شماره F02 لاک ناخن لیا ویتو کالکشن پاییزه شماره F01

دودی

48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 066
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 065 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 064 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 063 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 062

شکلاتی تیره

و + 12 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 063
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 066 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 065 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 064 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 062

خاکی

و + 12 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 062
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 066 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 065 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 064 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 063

گوشتی تیره

و + 12 تنوع دیگر
48,000 تومان
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 054
برند لیا ویتو
لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 066 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 065 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 064 لاک ناخن لیا ویتو تنالیته گرم و خاطره انگیز شماره 063

کرم کاراملی

و + 12 تنوع دیگر
48,000 تومان

خرید محصولات لیا ویتو 

لیا ویتو یک برند ایرانی است که از سال 1399 به تولید لاک‌های باکیفیت ناخن می‌پردازد. این مجموعه یکی از نخستین برندهای شرکت شانا عطر شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر با ارائه رنگ‌های جذاب و متفاوت لاک ناخن، طرفداران فراوانی پیدا کرده است.

محصولات آرایشی و بهداشتی لیا ویتو

لاک‌های ناخن برند لیا ویتو ، با بالاترین کیفیت طراحی و تولید شده‌اند و به دلیل تنوع رنگی بالا، سلایق مختلف را در بر می‌گیرند. این لاک‌ها به دلیل استفاده از ترکیبات اولیه باکیفیت، پوشانندگی بالایی دارند و ظاهر یکدستی را به ناخن‌ها هدیه می‌دهند. 

سرعت بالای خشک شدن لاک بعد از استفاده بر سطح ناخن، از دیگر ویژگی‌های مهم لاک‌های برند Lia vito به حساب می‌آید. حجم لاک‌های برند لیا ویتو نیز بر خلاف بازار جهانی، 15 میلی لیتر است. بنابراین می‌توان از این محصولات به دفعات مکرر استفاده کرد. 

علاوه بر این، لاک‌های ناخن لیا ویتو مانند محصولات برند سیترای ، هیچگونه حساسیتی برای دست و ناخن‌ها ایجاد نمی‌کنند.

لیست قیمت محصولات لیا ویتو عبارتست از:

لیست قیمت محصولات لیا ویتو

محصولات بهداشتی و آرایشی به دلیل تماس مستقیم با پوست و مو، باید با آگاهی و دقت بالا تهیه شوند. بنابراین خرید محصولات برند لیا ویتو با قیمت مناسب و کیفیت بالا، یک گزینه مناسب و ایده‌ال به حساب می‌آید.

فراموش نکنید که محصولات بهداشتی و آرایشی باید از مراکز معتبر فروش تهیه گردند. برای خرید محصولات لیا ویتو می‌توانید از وبسایت الانزا، که به عنوان یکی از نمایندگی‌های این برند فعالیت می‌کند، اقدام نمایید.

خرید اینترنتی محصولات لیا ویتو

برای خرید اینترنتی محصولات لیا ویتو با بهترین کیفیت و ضمانت کالا می‌توانید در کمتر از 10 دقیقه، سفارش‌ خود را از فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی الانزا پیگیری کنید، ثبت سفارش را انجام دهید و سپس محصولات آرایشی و بهداشتی لیا ویتو را با بسته بندی زیبا و جذاب تحویل بگیرید‌.

فروشگاه الانزا نمایندگی محصولات لیا ویتو را بر عهده دارد و گزینه‌ای مناسب برای تهیه این برند بهداشتی و مراقبتی به شمار می‌رود. 

سوالات متداول

لیا ویتو یکی از نخستین برندهای شرکت شانا عطر شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر با ارائه رنگ‌های جذاب و متفاوت لاک ناخن، طرفداران فراوانی پیدا کرده است.
لاک‌های ناخن لیا ویتو، به دلیل داشتن برس‌های پهن، لاک را به خوبی روی ناخن پخش می‌کنند. علاوه بر این، ساچمه‌های داخلی باکیفیت در شیشه‌ لاک، باعث می‌شود تا رنگ آن یکدست و صاف باشد.
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر