در حال بارگزاری
برند کدکس
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

کدکس
Kodex
تعداد کالاها 29
%37
کاندوم کدکس مدل Stand Up Classic بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Master 3 in 1 بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Double Delay بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Warm Challenger 5in1 بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Nobel بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Red Largo بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل آلوئه ورا بسته 12 عددی
برند کدکس

12 عدد

و + 1 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
پد تاخیری مردانه کدکس بسته 9 عددی
برند کدکس

9 عدد

15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
ژل آمیزشی روان کننده کدکس مدل Banana حجم 90 میلی لیتر
برند کدکس
ژل آمیزشی روان کننده کدکس مدل Max Time Stop حجم 90 میلی لیتر ژل آمیزشی روان کننده کدکس مدل Sensitive حجم 90 میلی لیتر ژل آمیزشی روان کننده کدکس مدل Berry حجم 90 میلی لیتر ژل آمیزشی روان کننده کدکس مدل Classic حجم 90 میلی لیتر

90 ml

و + 1 تنوع دیگر
28,750
18,687 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل Red Largo بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کدکس مدل Double Delay بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Matador بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Double Pomegranate بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Nobel بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Warm Challenger 5in1 بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Master 3 in 1 بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%24
کاندوم کدکس مدل Stand Up Classic بسته 12 عددی
برند کدکس
کاندوم کدکس مدل Ginseng بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Prolong Delay بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Big Dots بسته 12 عددی کاندوم کدکس مدل Classic 0.03 بسته 12 عددی

12 عدد

و + 7 تنوع دیگر
45,000
33,800 تومان
%11
کاندوم کدکس مدل آلوئه ورا بسته 12 عددی
برند کدکس

12 عدد

و + 1 تنوع دیگر
45,000
40,000 تومان

فیلتر

درباره برند کدکس Kodex

برند کدکس یک برند شناخته شده و مطرح در زمینه محصولات زناشویی، به ویژه کاندوم است که جزو برندهای قدیمی در این شاخه محسوب می شود. این شرکت فعالیت خود را از 15 سال پیش آغاز کرده و در تمام طول این سال ها با بهره گیری از دانش روز، استفاده از لاتکس طبیعی در تولید انواع کاندوم ها و کیفیت بالا، توانسته رضایت حداکثری را از آن خود کند.

محصولات این برند بسیار متنوع هستند و پاسخگوی نیاز روابط زناشویی افراد بوده و با توجه به کیفیت و تنوع بسیار خود محصولات، توانسته اعتماد طیف وسیعی را به خود جلب کند. برند کدکس با تنوع فوق العاده ای که در ویژگی ها و مشخصه های کاندوم های خود لحاظ کرده، توانسته به یکی از پرفروش ترین برندهای این شاخه تبدیل شود.

 

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به محصولات این برند معروف و همچنین تعدادی از محصولات پرطرفدار و پرفروش برند کدکس را به همراه ویژگی ها و عملکرد آن ها به شما معرفی خواهیم کرد.
 

 

محصولات برند کدکس Kodex

 1. کاندوم خاردار و حلقوی مدل Matador
 2. کاندوم تاخیری مدل Ginseng
 3. کاندوم خاردار مدل BIG DOTS
 4. کاندوم مدل 0.03
 5. کاندوم تاخیری مدل Double Delay
 6. کاندوم مدل Warm Challenger 5in1
 7. کاندوم تاخیری مدل Master 3 In 1
 8. کاندوم مدل Sensitive Pro-Sensation
 9. کاندوم مدل Red largo
 10. کاندوم مدل Stand Up Classic
 11. کاندوم مدل Zero Invisible
 12. کاندوم مدل Prolong Delay
 13. کاندوم مدل Double Pomegranate
 14. کاندوم مدل Coffee
 15. کاندوم مدل BIG DOTS
 16. کاندوم مدل Nobel
 17. کاندوم مدل STAND UP
 18. کاندوم مدل Classic Aloe Vera
 19. کاندوم مدل Red Cactus
 20. کاندوم مدل Power Sensitive
 21. کاندوم مدل Zero Fungless
 22. کاندوم مدل Most Power
 23. کاندوم مدل Fruity Delay
 24. کاندوم مدل Game Over
   

محصولات پرطرفدار و پرفروش برند کدکس

کاندوم خاردار و حلقوی مدل Matador برند کدکس

کاندوم خاردار و حلقوی مدل Matador برند کدکس Kodex یکی از پرطرفدارترین مدل های این برند به حساب می آید. این کاندوم با رایحه میوه های محرک از جنس لاتکس ساخته شده است و بسته بندی آن شامل 12 عدد کاندوم است.

جنس لاتکس طبیعی که در ساختار این محصول به کار گرفته شده، موجب می شود هیچ گونه حساسیتی ایجاد نکند و با خیال راحت بتوانید از آن استفاده کنید. همچنین در ساخت این مدل از ماده ماده بنزوکائین استفاده شده که خاصیت تاخیری دارد، این ویژگی موجب می شود انزال در آقایان به عقب افتاده و در نتیجه کیفیت رابطه جنسی بالاتر رود.

 

در قسمت سر کاندوم و همچنین قسمت شافت کاندوم، خارها و شیارهایی به صورت منظوم طراحی شده این خارها در اثر برخورد با قسمت های مختلف واژن سبب تحریک بیشتر و در نتیجه لذت بیشتر دو طرف حین رابطه می شود. این محصول با توجه به کیفیت و رضایت خرید مشتریان و همچنین قیمت به صرفه ای که دارد، جزو محصولات پرفروش این شرکت قرار گرفته است.
 

 

کاندوم تاخیری مدل Ginseng برند کدکس

کاندوم تاخیری مدل Ginseng برند کدکس Kodex دارای 12 عدد کاندوم از جنس لاتکس طبیعی است. تمامی کاندوم ها دارای خار و شیار روی بدنه بوده که سایش نقاط مختلف واژن را بیشتر کرده و لذت خانم ها را در طول رابطه افزایش می دهند. همچنین این محصول دارای ماده تاخیری بنزوکائین و همچنین عصاره جینسینگ است که به نوعی درمان کننده سرد مزاجی است.

وجود این ماده تاخیری باعث می شود که انزال در افرادی که دچار زود انزالی هستند به عقب افتاده و زمان رابطه بیشتر شده و فرد بتواند لذت بیشتری را در رابطه تجربه کند.

 

عصاره جینسینگ موجود در ساختار این محصول در درمان سرد مزاجی بسیار موثر بوده و بسیار مفید عمل می کند، چرا که این ماده طبعی گرم دارد و در تقویت رابطه جنسی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
 

 

کاندوم خاردار مدل BIG DOTS برند کدکس

کاندوم خاردار مدل BIG DOTS برند کدکس Kodex نیز مانند سایر کاندوم های این برند از جنس لاتکس 100 درصد طبیعی ساخته شده و در تولید آن از هیچ گونه مواد پلاستیکی استفاده نشده است. بنابراین خیالتان از بابت کیفیت و عدم حساسیت بودن این محصول کاملا راحت و آسوده باشد.

این مدل کاندوم برند کدکس در بسته بندی 10 عددی تولید شده که از لحاظ قیمتی هم مقرون به صرفه و مناسب است. نکته قابل توجه در مورد این مدل این است که در سراسر بدنه کاندوم خارهایی با درشتی سه برابر خارهای موجود در مدل های دیگر وجود دارد که سایش نقاط مختلف واژن را بیشتر و نقطه G-Spot را به میزان قابل توجهی تحریک کرده، بنابراین با این مدل کاندوم برند کدکس خانم ها حین رابطه لذت حداکثری را تجربه خواهند کرد.

خوب است بدانید تعداد این خارها در بدنه این مدل برابر با 60 خار دکمه ای است. طراحی این تعدا خار بر روی بدنه این محصول، علاوه بر اینکه در رسیدن به اوج لذت خانم ها در طول رابطه موثر است، باعث ایجاد ظاهری بزرگتر در اندام جنسی آقایان شده که آن ها را به لحاظ روانی برای رابطه بعدی آماده تر خواهد کرد.

 

کاندوم تاخیری مدل Ginseng در مقایسه با مدل های دیگر چرب تر است و دلیل این چربی وجود ماده روان کننده است که موجب می شود خانم ها درد کمتری را در قسمت واژن حس کرده و رابطه راحت تر و بهتری را تجربه کنند.
 

 

کاندوم مدل 0.03 برند کدکس

کاندوم مدل 0.03 برند کدکس یکی از مدل های کلاسیک این برند است که حاوی 12 عدد کاندوم است. تمامی کاندوم های موجود در بسته بندی این محصول از جنس لاتکس 100 درصد طبیعی ساخته شده و ضد حساسیت هستند.

این کاندوم ها از لحاظ ظاهری بسیار نازک و شفاف بوده و در عین حال فوق العاده محکم هستند و خیالتان از بابت استحکام کاملا راحت باشد؛ چرا که این محصول از نظر کیفی در سطح بالایی قرار داشته و امکان پارگی در آن به حداقل ممکن رسیده است. به عبارت دیگر نازکی این محصول هیچ گونه مغایرتی با مقاومت و محکم بودن آن ندارد.

گفتنی است جنس نازک این کاندوم موجب می شود که گرما به خوبی انتقال پیدا کرده و در نتیجه میل جنسی در دو طرف بیشتر شود. در ساختار این محصول از ماده روان کننده استفاده شده که حرکت راحت تر آلت داخل واژن را در پی داشته و درد طول رابطه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

همچنین محصول کاندوم مدل 0.03 برند کدکس Kodex دارای ماده تاخیری است که انزال در آقایان را به عقب می اندازد. این محصول در کنار کیفیت بالا، قیمت بسیار مناسبی دارد که عامل تعیین کننده ای در فروش بالای این مدل به شمار می آید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فروشگاه اینترنتی الانزا در اواخر سال 1398 تاسیس شد. الانزا یک مارکت پلیس بزرگ هست که در آن با تنوع زیادی از انواع کالاها بهداشتی، آرایشی، اکسسوری، مد وزیبایی و ...  روبه رو می شوید.

شما کاربران محترم می توانید جهت خرید لوازم آرایشی از قبیل لوازم آرایشی ابرو ( رنگ ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، مداد ابرو، تقویت کننده ابرو ، قاب ابرو ) ، لوازم آرایشی صورت نظیر ( پرایمر، کرم پودر، فیکساتور، پنکک، کانتو و هایلایتر، رژگونه، کانسیلر، پاک کننده آرایش صورت ، برنزه کننده، کرم ضد آفتاب)، لوازم آرایشی چشم از قبیل ( ریمل چشم، سایه چشم، خط چشم، مداد چشم، تقویت کننده مژه، چسب مژه ، لنز رنگی، ) ، لوازم آرایشی لب ( رژلب، مداد لب، بالم لب )، لوازم آرایشی ناخن( ناخن مصنوعی، لاک ناخن، لاک پاک کن، تقویت کننده ناخن، ابزار مانیکور و پدیکور، لوازم کاشت ناخن)، لوازم آرایشی مو از قبیل( اکسسوری مو، شانه و برس، حالت دهنده مو، رنگ مو ) بدون در نظر گرفتن محدویت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش آنلاین نمایید.

از جمله محصولات بهداشتی در فروشگاه الانزا عرضه می شود می توان به کرم مرطوب کننده، ماسک صورت، فیس براش، پودر دکلره، ژل شستشوی صورت، براش آرایشی، سوهان برقی، موزن بینی، ماشین اصلاح سر، دستگاه لیزر خانگی، کیف لوازم آرایش، سشوار، اتو مو ، مسواک برقی، ماساژور، ژل شفاف ضد تعریق، رول ضد تعریق، دستمال مرطوب و ... را می توان نام برد. 

در مجله اینترنتی الانزا با توجه به موضوع مورد علاقتون می توانید مقالات متنوع در دسته بندی های آرایشی زیبایی، بهداشتی مراقبتی، مد و فشن مطالعه نمایید.

لوازم آرایشی - لوازم آرایشی ناخن - لوازم آرایشی چشم - لوازم آرایشی ابرو - لوازم آرایشی صورت - لوازم آرایشی لب - لوازم آرایشی مو - sitemap mag - elanza sitemap

از جمله برندهای معروف آرایشی که در فروشگاه الانزا محصولات آن موجود است می توان به وچه، مورینگا امو ، آمبرلا، لافارر، نینو، ژاک آندرل، فنیکس، کامان، بی اس بیوتی اسکین، سیترای، لروکس، لایسل، استم سل، بایومارین، شی، گلدن رز، سینره، فابریگاس، ایپک، شون، بایودرما، درماکلین، اورال بی، این لی، بایودرما، بتادین، پروپرنسلی، دافی، درمالیفت، دوسه، دیوید جونز، ماوالا، نئودرم، سریتا، میبلین، میسویک، میبلین، ژوت، سی گل، فیس دوکس، مای،  سنسوداین، ویت یو، هیدرودرم، نوت، لنسور، لانکوم، گودلایف، کدکس، کانفیدنت، کالیستا، کاپوت، فاربن، عارضی، زی فام، رمیلیا، بایومارین، ایورشه، الارو ، اسکلاره، مک، رینوزیت، گارنیر، فلومار، لورال، پنتن، بیزانس، آردن، بایو اویل، دیگنیتی، بیول، ایزادورا، دکاموند کلینیک، کلینیک می توان اشاره کرد.

 
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر