در حال بارگزاری
برند کاپوت
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

کاپوت
Kapoot
تعداد کالاها 23
%37
کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کاپوت مدل Big Dots بسته 10 عددی
برند کاپوت

۱۰ عدد

45,000
28,000 تومان
%37
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
28,000 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Big Dots بسته 10 عددی
برند کاپوت

۱۰ عدد

45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Big Dots بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 3 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Sense 58% بسته 3 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 3 عددی

3 عدد

و + 2 تنوع دیگر
15,000
9,750 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%35
کاندوم کاپوت مدل Classic Fungless بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
29,250 تومان
%25
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
33,750 تومان
%25
کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
33,750 تومان
%25
کاندوم کاپوت مدل Pomegra Tight بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
33,750 تومان
%25
کاندوم کاپوت مدل Max Delay بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
33,750 تومان
%25
کاندوم کاپوت مدل Super Dotted And Ribbed بسته 12 عددی
برند کاپوت
کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricanted بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Orgasm Fire X3 بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Choco Sensitive بسته 12 عددی کاندوم کاپوت مدل Micro Thin بسته 12 عددی

12 عدد

و + 3 تنوع دیگر
45,000
33,750 تومان
%20
کاندوم کاپوت مدل 30 میکرون بسته 3 عددی
برند کاپوت

3 عدد

6 ml

15,000
12,000 تومان

فیلتر

درباره برند کاپوت Kapoot

برند کاپوت Kapoot متعلق به شرکت انجیر طلایی است که محصولات خود را به سفارش شرکت بزرگ سیلانه سبز تولید می کند. این برند ایرانی که به طور تخصصی در زمینه تولید انواع کاندوم فعالیت می کند، به دلیل کیفیت بالا جزو برندهای محبوب تولید کاندوم در کشور شناخته می شود. این برند 79 سال تجربه تولید در این زمینه را داشته و محصولاتی با درجه کیفی بالا تولید و روانه بازار می کند.

این برند قدیمی با محصولات مرغوب توانسته رضایت مشتریان را بدست آورد و به برندی شناخته شده و معروف تبدیل شود. در ادامه این مطلب لیست کامل محصولات این برند و همچنین محصولات پرطرفدار و محبوب این برند را معرفی می کنیم و با بیان ویژگی ها و مشخصات این محصولات، به خرید بهتر شما کمک خواهیم کرد. محصولات برند Kapoot را می توانید از فروشگاه اینترنتی الانزا به راختی خریداری کنید و در کوتاه ترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید.
 

محصولات برند کاپوت

 1. کاندوم کاپوت مدل pomegra tight
 2. کاندوم کاپوت مدل 45 Minutes
 3. کاندوم کاپوت مدل BIG DOTS
 4. کاندوم تاخیری کاپوت مدل Sensitive
 5. کاندوم کاپوت مدل NON-STOP
 6. کاندوم کاپوت مدل Micro Thin
 7. کاندوم خاردار کاپوت مدل Orgasmic
 8. کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time
 9. کاندوم کاپوت مدل BIG DOTS
 10. کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricated
 11. کاندوم کاپوت مدل Max Delay
 12. کاندوم کاپوت مدل ENERGY+DELAY
 13. کاندوم کاپوت مدل 7Cool Time
 14. کاندوم کاپوت مدل Delay Fruty Cream
 15. کاندوم کاپوت مدل Viagris Delay
 16. کاندوم کاپوت مدل ORGASM FIRE X3
 17. کاندوم کاپوت مدل Classic Lubricated
   

محصولات محبوب و پرفروش برند کاپوت
 

کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time

کاندوم کاپوت مدل 7Hot Time با عنوان کاندوم تاخیری میوه ای 1 ساعته هفت کاره نیز شناخته می شود. این محصول دارای رایحه های میوه ای گرمسیری بوده و جزو کاندوم های میوه ای با رایحه و طعم هیجان انگیز است. این مدل حاوی مواد ویژه تاخیری با ویژگی تاخیری است که انزال در رابطه را به عقب می اندازد. میزان مواد تاخیری به کار رفته در این محصول بیش از سایر محصولات مشابه بوده و این مورد نقطه قوت این مدل به شمار می آید. لایه بسیار نازک در ساخت این محصول و فرمول ویژه، ضمن محافظت، احساس خوشایندی را در طول رابطه ایجاد می کند. وجود رایحه های گرم میوه های گرمسیری، باعث حس گرما و افزایش حس برانگیختگی جنسی در فرد شده و لذت جنسی را به بیشترین میزان خود می رساند.
 

کاندوم کاپوت مدل pomegra tight

یکی دیگر از محصولات پرطرفدار برند کاپوت کاندوم مدل pomegra tight است. این محصول دارای 12 عدد کاندوم در یک بسته است. در این محصول ژل و رایحه انار به کار رفته که خاصیتی محرک دارد. علاوه بر این این مدل به دلیل وجود ژل انار دارای خاصیت انقباض کنندگی واژن بوده و باعث تنگ شدن واژن می شود. این محصول با فرمولاسیون ویژه و ایجاد حس گرما در فرد، هیجان و لذت حین رابطه را افزایش می دهد. جنس کاندوم های موجود در این بسته بنید از لاتکس بوده و در عین حال که نازک هستند، بسیار محکم و مقاوم بوده و به آسانی پاره نمی شود. روی بدنه این مدل کاندوم ها، به ماده ای آغشته شده که ضمن ایجاد لغزش، گرمای مطلوبی نیز ایجاد می کند. این گرما در طول رابطه می تواند باعث افزایش لذت و حس رضایت بخشی شود. حس اطمینان و ایمنی، ویژگی بارز این مدل به شمار می آید.
 

کاندوم تاخیری کاپوت مدل Sensitive

یکی از مدل های پرفروش و فوق العاده برند کاپوت، کاندوم تاخیری مدل Sensitive است. در بسته بندی این محصول 12 عدد کاندوم خاردار حلقوی وجود دارد. جنس این کاندوم ها از لاتکس بوده و دارای رایحه مطبوع شکلات هستند. بر روی این کاندوم ها خارها و حلقه های برجسته ای طراحی شده که لذت طول رابطه را افزایش می دهد. این محصول برای روابطی که خانم ها در آن نیاز به محرک فیزیکی بیشتری دارند پیشنهاد می شود. علاوه بر این در ساخت این محصول از لوبریکنت بسیار مرطوب استفاده شده که لذت و حس رضایت بخشی را افزایش می دهد. کاندوم تاخیری مدل Sensitive با رایحه شکلات، در طول زمان استفاده گرمای خوبی را ایجاد می کند.
 

کاندوم خاردار کاپوت مدل Orgasmic

محصول محبوب کاندوم خاردار مدل Orgasmic برند کاپوت Kapoot یکی از پرفروش ترین هاست. این مدل که جزو مدل های جدید شرکت کاپوت است حاوی عصاره ساوپالمتو بوده و حس هیجان و انرژی را در طول رابطه به اوج می رساند. در بسته بندی این محصول 12 عدد کاندوم خاردار و حلقه دار از جنس لاتکس وجود دارد. جنس لاتکس بسیار محکم و مقاوم جزو مشخصه های بارز این مدل به حساب می آید؛ به طوری که در طول رابطه به راحتی دچار پارگی نمی شود. وجود خارها و حلقه های روی کاندوم ها احساس لذت را افزایش داده و برای خانم هایی که به محرک فیزیکی در طول رابطه نیاز دارند، مناسب است. در فرمولاسیون این محصول ماده تاخیری ویژه ای به کار رفته که مرد و زن را به طور همزمان به ارگاسم می رساند. علاوه بر یان انزال در آقایان را به میزان قابل توجهی به عقب می اندازد. نقطه تمایز این محصول با سایر مدل هیا مشابه در این است که در این مدل مخزنی برای جمع آوری مایعات انزال طراحی شده که می تواند در نوع خود بسیار مفید و کارآمد باشد.
 

کاندوم کاپوت مدل 45 Minutes

کاندوم مدل 45 Minutes برند کاپوت Kapoot دارای 12 عدد کاندوم بسیار نازک، مقاوم و محکم از جنس لاتکس است. جنس بسیار محکم این کاندوم ها باعث می شود در طول رابطه حس اطمینان و ایمنی القا شود و با خیالی آسوده رابطه داشته باشید. به این ترتیب بدون نگرانی می توان مدت زمان بیشتری را در رابطه بگذرانید.

در ساخت این محصول ماده بنزوکائین به کار رفته که باعث لذت بیشتر می شود، علاوه بر این حاوی لوبریکنت روان‌کننده و با دوام بوده که لذت حین رابطه را افزایش می دهد. جنس بسیار نازک این محصول، حس رضایت و احساس بهتری را در فرد ایجاد می کند. در ساخت این کاندوم ها از رایحه خنک و دلپذیر نعناع استفاده شده که میل جنسی از افزایش می دهد. این محصول با مواد تاخیری ویژه، انزال را به مدت طولانی به عقب می اندازد. این مدل با تاخیر 45 دقیقه برای افرادی که مشکل زود انزالی دارند بسیار مفید بوده و می تواند نثش به سزایی در مشکل انزال زودرس آقایان داشته باشد.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فروشگاه اینترنتی الانزا در اواخر سال 1398 تاسیس شد. الانزا یک مارکت پلیس بزرگ هست که در آن با تنوع زیادی از انواع کالاها بهداشتی، آرایشی، اکسسوری، مد وزیبایی و ...  روبه رو می شوید.

شما کاربران محترم می توانید جهت خرید لوازم آرایشی از قبیل لوازم آرایشی ابرو ( رنگ ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، مداد ابرو، تقویت کننده ابرو ، قاب ابرو ) ، لوازم آرایشی صورت نظیر ( پرایمر، کرم پودر، فیکساتور، پنکک، کانتو و هایلایتر، رژگونه، کانسیلر، پاک کننده آرایش صورت ، برنزه کننده، کرم ضد آفتاب)، لوازم آرایشی چشم از قبیل ( ریمل چشم، سایه چشم، خط چشم، مداد چشم، تقویت کننده مژه، چسب مژه ، لنز رنگی، ) ، لوازم آرایشی لب ( رژلب، مداد لب، بالم لب )، لوازم آرایشی ناخن( ناخن مصنوعی، لاک ناخن، لاک پاک کن، تقویت کننده ناخن، ابزار مانیکور و پدیکور، لوازم کاشت ناخن)، لوازم آرایشی مو از قبیل( اکسسوری مو، شانه و برس، حالت دهنده مو، رنگ مو ) بدون در نظر گرفتن محدویت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش آنلاین نمایید.

از جمله محصولات بهداشتی در فروشگاه الانزا عرضه می شود می توان به کرم مرطوب کننده، ماسک صورت، فیس براش، پودر دکلره، ژل شستشوی صورت، براش آرایشی، سوهان برقی، موزن بینی، ماشین اصلاح سر، دستگاه لیزر خانگی، کیف لوازم آرایش، سشوار، اتو مو ، مسواک برقی، ماساژور، ژل شفاف ضد تعریق، رول ضد تعریق، دستمال مرطوب و ... را می توان نام برد. 

در مجله اینترنتی الانزا با توجه به موضوع مورد علاقتون می توانید مقالات متنوع در دسته بندی های آرایشی زیبایی، بهداشتی مراقبتی، مد و فشن مطالعه نمایید.

لوازم آرایشی - لوازم آرایشی ناخن - لوازم آرایشی چشم - لوازم آرایشی ابرو - لوازم آرایشی صورت - لوازم آرایشی لب - لوازم آرایشی مو - sitemap mag - elanza sitemap

از جمله برندهای معروف آرایشی که در فروشگاه الانزا محصولات آن موجود است می توان به وچه، مورینگا امو ، آمبرلا، لافارر، نینو، ژاک آندرل، فنیکس، کامان، بی اس بیوتی اسکین، سیترای، لروکس، لایسل، استم سل، بایومارین، شی، گلدن رز، سینره، فابریگاس، ایپک، شون، بایودرما، درماکلین، اورال بی، این لی، بایودرما، بتادین، پروپرنسلی، دافی، درمالیفت، دوسه، دیوید جونز، ماوالا، نئودرم، سریتا، میبلین، میسویک، میبلین، ژوت، سی گل، فیس دوکس، مای،  سنسوداین، ویت یو، هیدرودرم، نوت، لنسور، لانکوم، گودلایف، کدکس، کانفیدنت، کالیستا، کاپوت، فاربن، عارضی، زی فام، رمیلیا، بایومارین، ایورشه، الارو ، اسکلاره، مک، رینوزیت، گارنیر، فلومار، لورال، پنتن، بیزانس، آردن، بایو اویل، دیگنیتی، بیول، ایزادورا، دکاموند کلینیک، کلینیک می توان اشاره کرد.

 
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر