در حال بارگزاری
برند گلدن رز
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

گلدن رز
Golden Rose
تعداد کالاها 126
%22
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 04
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

زرشکی

و + 10 تنوع دیگر
95,000
73,950 تومان
%22
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 05
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

زرشکی

و + 10 تنوع دیگر
95,000
73,950 تومان
%22
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 22
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

صورتی

و + 10 تنوع دیگر
95,000
73,950 تومان
%21
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 07
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

قرمز روشن

و + 10 تنوع دیگر
95,000
75,000 تومان
%20
مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 201
برند گلدن رز
مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 522 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 503 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 501 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 523

قهوه ای

و + 4 تنوع دیگر
42,000
33,600 تومان
%17
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 04

صورتی تیره

و + 10 تنوع دیگر
95,000
78,000 تومان
%17
کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 106 حجم 20 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 103 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 102 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل High Definition شماره 101 حجم 20 میلی لیتر

بژ

119,000
98,100 تومان
%16
مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 526
برند گلدن رز
مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 522 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 503 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 501 مداد لب گلدن رز مدل Dream شماره 523

بنفش تیره

و + 4 تنوع دیگر
38,500
32,000 تومان
%16
رژ لب گلدن رز مدل Crayon شماره 25
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

هلویی

و + 10 تنوع دیگر
59,000
49,000 تومان
%16
رژ لب گلدن رز مدل Crayon شماره 101
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11

نارنجی

و + 10 تنوع دیگر
59,000
49,000 تومان
%15
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 04

کرم

و + 10 تنوع دیگر
95,000
80,000 تومان
%15
کانسیلر گلدن رز شماره 52
برند گلدن رز
کانسیلر گلدن رز شماره 07 کانسیلر گلدن رز شماره 05 کانسیلر گلدن رز شماره 54 کانسیلر گلدن رز شماره 53

بژ

و + 1 تنوع دیگر
65,500
55,500 تومان
%15
کانسیلر گلدن رز شماره 54
برند گلدن رز
کانسیلر گلدن رز شماره 07 کانسیلر گلدن رز شماره 05 کانسیلر گلدن رز شماره 52 کانسیلر گلدن رز شماره 53

هلویی

و + 1 تنوع دیگر
65,500
55,500 تومان
%14
رژ لب مایع مات گلدن رز شماره 29
برند گلدن رز
رژ لب مایع مات گلدن رز شماره 12 رژ لب مایع مات گلدن رز شماره 28 رژ لب مایع مات گلدن رز شماره 23

بنفش

69,000
59,000 تومان
%13
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 13
برند گلدن رز
رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 14 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 12 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 11 رژ لب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 04

کالباسی

و + 10 تنوع دیگر
95,000
82,000 تومان
%12
موس گلدن رز شماره 06
برند گلدن رز

بژ

125,000
109,250 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 19 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر

برنز

و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 16 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر

بژ

و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 18 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر

بژ

و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 20 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر

برنز

و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%12
پرایمر مژه گلدن رز مدل فرچه ای
برند گلدن رز

قهوه ای و نود

77,000
67,000 تومان
%12
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 13 حجم 30 میلی لیتر
برند گلدن رز
کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 07 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 14 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 15 حجم 30 میلی لیتر کرم پودر گلدن رز مدل Total Cover شماره 20 حجم 30 میلی لیتر

بژ

و + 5 تنوع دیگر
125,000
109,250 تومان
%11
رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 12
برند گلدن رز
رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 17 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 31 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 19 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 22

صورتی

و + 14 تنوع دیگر
96,000
85,000 تومان
%11
رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 31
برند گلدن رز
رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 17 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 12 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 19 رژ لب گلدن رز مدل Velvet Matte شماره 22

کرم

و + 14 تنوع دیگر
96,000
85,000 تومان

فیلتر

قیمت محصولات گلدن رز goldend rose

اگر به دنبال محصولات آرایشی با کیفیت بالا و هزینه مناسب می گردید که به سلامت پوست شما نیز اهمیت داده شود به شما استفاده از محصولات گلدن رز را پیشنهاد می کنیم. برای آشنایی با قیمت محصولات گلدن رز و انواع لاین های آن با الانزا همراه شوید.

برند گلدن رز goldend rose

لوازم آرایشی و بهداشتی سال ها است که جز جدایی ناپذیر وسایل مورد نیاز بانوان قرار گرفته است و تجربه های بسیاری در خرید و مصرف این لوازم در اخیتار مردم بخصوص خانم ها است، اما باتوجه به تمامی این مسائل یکی از نکته هایی که خیلی به آن توجه نمی شود ساختار و فرمولاسیون این محصولات می باش که ممکن است به پوست شما آسیب های جبران نشدنی برساند. اما به تازگی مصرف محصولات با کیفیت بالا هرچند با هزینه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و محصولات گلدن رز باتوجه به ارائه محصولات با کیفیت و با هزینه مناسب توانسته در بین مصرف کنندگان خود بخصوص ایرانی ها از محبوبیت خاصی برخوردار گشته است. 

تاریخچه برند گلدن رز

برند گلدن رز ساخت شرکت ارکول از قدیمی ترین و معتبرترین تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ترکیه بوده که برندهایی از جمله امیلی، میس سلن و کلاسیک از زیر مجموعه های آن است. این کمپانی به تولید لوازم آرایشی و بهداشتی آن هم بصورت طبیعی شهرت داشته و در بسیاری از کشورهای دنیا در حال عرضه به بازار است، این برند در 8000 فروشگاه و عطر فروشی و داروخانه در حال فروش بوده و در 90 کشور دنیا نیز دست به دست می شود که این نشان دهنده شهرت جهانی آن است. این کمپانی در کشور ترکیه زمینی به مساحت 7000 متر مربع را خریداری کرده و با استفاده از بهترین و معتبرترین تجهیزات در کنار بهره گیری از بهترین متخصص ها و افراد متبحر محصولات مدرن، طبیعی و سالم را به مردم تحویل می دهد.

ساختار برند گلدن رز goldend rose

محصولات آرایشی این برند با وجود رنگدانه ها و مواد اولیه سالم زیر نظر اتحادیه اروپا تولید شده و از کشورهای اروپا و آمریکا وارد دیگر کشورها می شود، مواد اولیه این برند از نظر شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی در بهترین آزمایشگاه های دنیا بررسی شده است و تاییدیه آن صادر گشته و شما می توانید با خیال راحت از این محصولات استفاده کنید. 

این محصولات مطابق با استانداردهای حلال تولید شده و در کشورهایی که مشتریان پر و پا قرص دارد در حال توزیع در بازارها است. در محصولات جدید برند گلدن رز از مواد اولیه شیمیایی سازگار با طبیعت و قابل بازیافت استفاده شده است که نشان می دهد این کمپانی به جنبه های محیط زیستی محصولات خود نیز توجه می کند. 

مزایای استفاده از محصولات گلدن رز

  1. ضد آلرژی بودن تمامی محصولات 
  2. استفاده از مواد شیمیایی سازگار با طبیعت 
  3. قابل بازیافت بودن محصولات
  4. استفاده از استانداردها حلال 
  5. محصولاتی با کیفیت و سازگار با انواع پوست
  6. هزینه مقرون به صرفه خرید محصولات گلدن رز

انواع لاین های محصولات گلدن رز

برند محبوب گلدن رز مانند دیگر محصولات آرایشی و بهداشتی با مرور زمان و در سال های اخیر برای جذب بیشتر مخاطبان و بالا بردن کیفیت محصولات خود شروع به اضافه کردن محصولات متنوع به برند خود کرده اند، محصولاتی مانند پرایمر ، کرم پودر، لاک، هایلایتر ، کانسیلر و انواع مختلف رژ لب جامد و مایع و …

لاین محصولات آرایش لب : رژ لب های گلدن رز از محبوبیت و تنوع بسیار زیادی برخوردار است که به دلیل استفاده از ویتامین E در پایه تمام این محصولات از خشک شدن پوست لب شما جلوگیری کرده و حتی لکه خاصی روی لب هایتان ایجاد نخواهد شد. این محصولات به دلیل رطوبت و آبرسانی بالای خود به راحتی روی لب های شما لغزیده می شود و در عین حال دوام و ماندگاری بالایی داشته و به دلیل وجود رنگ دانه هایی قوی و پر رنگ خیلی آسان از روی لب شما پاک نخواهد شد. رژ لب های مایع این برند نیز بافت بسیار نرم و سبکی دارد و برخلاف دیگر رژ لب های مایع بر روی لب شما خشک نخواهد شد و تا مدت زمان طولانی بدون هیچ تغییری بر روی لب های شما باقی خواهد ماند. در ساختار اصلی این رژ لب ها از روغن آووکادو و آلوئه ورا استفاده شده است که آن را به محصولی جذاب و منحصربفرد تبدیل کرده است. 

لاین محصولات کرم پودر و زیرساز آرایش یا همان پرایمر: همانطور که می دانید پرایمرها همان زیر ساز آرایش شما به حساب می آِید که استفاده از آن دوام آرایش شما را بالا برده و در طولانی مدت از پوست شما محافظت به عمل خواهد آورد که وظیفه اصلی پرایمر کنترل چربی پوست و ایجاد سبکی روی سطح پوست بوده که پوست شما را در دو حالت مات و براق تنظیم می کند. بعد از پرایمر نوبت به کرم پودر گلدن رز میرسد که با استفاده از ویتامین E و خاصیتع آنتی اکسیدان آن به یکنواخت پخش شدن کرم پودر بر روی صورت بسیار کمک کرده و پوست شما را خیلی طبیعی و زیبا جلوه می دهد.

 فراموش نکنید که لاین کرم پودر و پرایمر گلدن رز فاقد پارابن و مواد مضر است. 

لاین محصولات کانسیلر و هایلایتر: یکی از همان لاین های جدید گلدن رز محصولات کانسیلر و هایلایتر است که به آن دیاموند بریز نیز می گویند، این لاین برای درخشیدن شما هر کاری که از دستش بر می آمد انجام داده و بهترین هایلایتر و کانسیلر را تولید کرده است. در ساختار اصلی این محصولات بخصوص هایلایتر از موادی استفاده شده است که شما می توانید پس از استفاده آن در قسمت هایی از صورت که نیاز به براق بودن دارد از نتیجه بوجود آمده لذت ببرید. کانسیلرهای گلدن رز در دو نوع مایع و جامد در دسترس مردن قرار گرفته است و برای پوشش بالای آن از موادی استفاده شده است که با بازتاب نور به کانسیلر و برگشت آن نور پخش شده و پوست تان را روشن تر نشان می دهد و شفافیت خاصی به صورت تان می بخشد. کانسیلرهای مایع این برند با بافت سبک و نرم خود پوششی یک دست در زیر چشم های شما به وجود آورده و ماندگاری بسیار بالایی دارد. 

خرید اینترنتی محصولات گلدن رز از الانزا 

برای خرید محصولات با کیفیت و به صرفه گلدن رز شما می توانید به یکی از صدها نمایندگی آن در کشور مراجعه کرده و لوازم آرایشی و بهداشتی مورد نظر خود را با اطمینان تمام خریداری کرده و استفاده کنید. سایت فروشگاه آنلاین الانزا یکی از همین نمایندگی های فروش محصولات گلدن رز بوه که شما در کمترین زمان ممکن محصولات خود را ثبت سفارش کرده و خریداری نموه و با خیال راحت از آن بهره مند خواهید شد. 

قیمت محصولات برند گلدن رز

در انتها برای خرید آسان این محصولات شما می توانید استعلام قیمت این محصولات متنوع را از مجموعه الانزا انجام دهید و پس از آن برای خرید متناسب با بودجه تان اقدام نمائید. 

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فروشگاه اینترنتی الانزا در اواخر سال 1398 تاسیس شد. الانزا یک مارکت پلیس بزرگ هست که در آن با تنوع زیادی از انواع کالاها بهداشتی، آرایشی، اکسسوری، مد وزیبایی و ...  روبه رو می شوید.

شما کاربران محترم می توانید جهت خرید لوازم آرایشی از قبیل لوازم آرایشی ابرو ( رنگ ابرو، سایه ابرو، ریمل ابرو، مداد ابرو، تقویت کننده ابرو ، قاب ابرو ) ، لوازم آرایشی صورت نظیر ( پرایمر، کرم پودر، فیکساتور، پنکک، کانتو و هایلایتر، رژگونه، کانسیلر، پاک کننده آرایش صورت ، برنزه کننده، کرم ضد آفتاب)، لوازم آرایشی چشم از قبیل ( ریمل چشم، سایه چشم، خط چشم، مداد چشم، تقویت کننده مژه، چسب مژه ، لنز رنگی، ) ، لوازم آرایشی لب ( رژلب، مداد لب، بالم لب )، لوازم آرایشی ناخن( ناخن مصنوعی، لاک ناخن، لاک پاک کن، تقویت کننده ناخن، ابزار مانیکور و پدیکور، لوازم کاشت ناخن)، لوازم آرایشی مو از قبیل( اکسسوری مو، شانه و برس، حالت دهنده مو، رنگ مو ) بدون در نظر گرفتن محدویت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش آنلاین نمایید.

از جمله محصولات بهداشتی در فروشگاه الانزا عرضه می شود می توان به کرم مرطوب کننده، ماسک صورت، فیس براش، پودر دکلره، ژل شستشوی صورت، براش آرایشی، سوهان برقی، موزن بینی، ماشین اصلاح سر، دستگاه لیزر خانگی، کیف لوازم آرایش، سشوار، اتو مو ، مسواک برقی، ماساژور، ژل شفاف ضد تعریق، رول ضد تعریق، دستمال مرطوب و ... را می توان نام برد. 

در مجله اینترنتی الانزا با توجه به موضوع مورد علاقتون می توانید مقالات متنوع در دسته بندی های آرایشی زیبایی، بهداشتی مراقبتی، مد و فشن مطالعه نمایید.

لوازم آرایشی - لوازم آرایشی ناخن - لوازم آرایشی چشم - لوازم آرایشی ابرو - لوازم آرایشی صورت - لوازم آرایشی لب - لوازم آرایشی مو - sitemap mag - elanza sitemap

از جمله برندهای معروف آرایشی که در فروشگاه الانزا محصولات آن موجود است می توان به وچه، مورینگا امو ، آمبرلا، لافارر، نینو، ژاک آندرل، فنیکس، کامان، بی اس بیوتی اسکین، سیترای، لروکس، لایسل، استم سل، بایومارین، شی، گلدن رز، سینره، فابریگاس، ایپک، شون، بایودرما، درماکلین، اورال بی، این لی، بایودرما، بتادین، پروپرنسلی، دافی، درمالیفت، دوسه، دیوید جونز، ماوالا، نئودرم، سریتا، میبلین، میسویک، میبلین، ژوت، سی گل، فیس دوکس، مای،  سنسوداین، ویت یو، هیدرودرم، نوت، لنسور، لانکوم، گودلایف، کدکس، کانفیدنت، کالیستا، کاپوت، فاربن، عارضی، زی فام، رمیلیا، بایومارین، ایورشه، الارو ، اسکلاره، مک، رینوزیت، گارنیر، فلومار، لورال، پنتن، بیزانس، آردن، بایو اویل، دیگنیتی، بیول، ایزادورا، دکاموند کلینیک، کلینیک می توان اشاره کرد.

 
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر