ELANZA
برند آلیس
جستجو

جستجوی تمام کالاها، برند ها و ...

50,000 تومان تخفیف برای سفارش‌های بالای 350 هزار تومان با کد BAHMAN
50,000 تومان تخفیف برای سفارش‌های بالای 350 هزار تومان با کد BAHMAN
آلیس
Alice
تعداد کالاها 57
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 616 حجم 9 میلی لیتر

شرابی تیره

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 616 حجم 9 میلی لیتر

تراکوتا

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 616 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

قرمز گلبهی

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 614 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

سرخابی تیره

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 610 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

گیلاسی

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 608 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

شرابی روشن

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 607 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

قرمز روشن

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 606 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

قرمز

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 603 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

آجری تیره

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 604 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

سرخابی روشن

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 602 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

آجری

و + 15 تنوع دیگر
173,310
138,648 تومان
%20
رژ لب مایع آلیس شماره 601 حجم 9 میلی لیتر
برند آلیس
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 618 حجم 9 میلی لیتر رژ لب مایع آلیس شماره 617 حجم 9 میلی لیتر

قهوه ای

و + 15 تنوع دیگر
173,310
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 523
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521 رژ لب جامد آلیس شماره 520

قهوه ای

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 522
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 521 رژ لب جامد آلیس شماره 520

دارچینی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 521
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 520

دارچینی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 520
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

جگری

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 519
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

نسکافه ای

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 518
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

گوشتی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 517
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

شکلاتی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 516
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

گوشتی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 515
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

عنابی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 514
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

زرشکی بنفش

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 513
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

عنابی

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان
%20
رژ لب جامد آلیس شماره 511
برند آلیس
رژ لب جامد آلیس شماره 524 رژ لب جامد آلیس شماره 523 رژ لب جامد آلیس شماره 522 رژ لب جامد آلیس شماره 521

قهوه ای

و + 19 تنوع دیگر
172,220
137,776 تومان

برند آلیس

آلیس یک برند ایرانی تولید کننده محصولات آرایشی و زیرمجموعه شرکت اطلس طلایی ایرانیان پویا است. محصولات برند آلیس مانند برند کالیستا با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و مواد اولیه باکیفیت تولید شده‌اند و در بسته‌بندی‌های استاندارد و شکیل توزیع می‌شوند.

خرید محصولات آلیس

در سال‌های اخیر برند Alice با بهره‌گیری از دانش پیشرفته، اقدام به تولید کامل‌ترین، باکیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین محصولات آرایشی کرده است. فرآورده‌های این برند با فرمول منحصر به فرد از کشور ایتالیا و به کمک یک خط تولید انحصاری ساخته می‌شوند.

معرفی انواع محصولات آلیس

محصولات آلیس شامل انواع رژلب‌های مایع و جامد، کرم پودر، پنکیک و خط چشم‌های متنوع می‌شوند. در ادامه به معرفی برخی از محبوب‌ترین این محصولات می‌پردازیم:

لوازم آرایش صورت آلیس

کرم پودرها و پنکیک آلیس از جمله محصولات پرطرفدار این برند هستند که با وجود بافت سبک، پوشش‌دهی و ماندگاری بالایی دارند. در این دسته از محصولات برند آلیس ، مقادیر فراوانی ویتامین E وجود دارد که به لطافت پوست و جلوگیری از چروک شدن آن کمک می‌کند.

برخی از گزینه‌های خرید اینترنتی محصولات آلیس برای آرایش صورت عبارتند از:

لوازم آرایش لب‌ آلیس

رژلب‌های آلیس غنی شده از ویتامین E و روغن‌های طبیعی مانند روغن کاکائو هستند که علاوه بر نرم کردن لب‌ها، به تغذیه، محافظت و جلوگیری از خشک شدن آن‌ها کمک می‌کنند. رژلب‌های مایع و جامد آلیس بافت سبک و ماندگاری بالایی دارند و در رنگ‌های متنوعی تولید شده‌اند. 

برخی از گزینه‌های خرید محصولات آلیس برای آرایش لب‌ها عبارتند از:

لوازم آرایش چشم‌ آلیس

برند آلیس با تولید خط چشم‌های کوزه‌ای، به برجسته‌تر شدن و زیبایی بیشتر چشم‌ها کمک می‌کند. مواد به‌کار برده شده در این خط چشم‌ها ضد حساسیت هستند و از چشم‌ها در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت خواهند کرد. قلم خط چشم کوزه‌ای آلیس، با ظرافت و دقت طراحی شده است و می‌تواند توسط افراد حرفه‌ای و مبتدی استفاده شود.

یکی از گزینه‌های خرید محصولات آلیس برای آرایش چشم‌ها عبارتست از:

اطلاعات تکمیلی درباره برند آلیس

ساخت کشور ایران
دسته‌بندی‌های مرتبط لوازم آرایشی
میزان درصد تخفیف از 10 درصد تخفیف
ضمانت بازگشت کالا 7 روز
ارسال به سراسر کشور دارد

لیست قیمت محصولات آلیس

محصولات آرایشی و بهداشتی باید با آگاهی و دقت تهیه شوند. بنابراین خرید محصولات برند آلیس با قیمت مناسب و کیفیت بالا، یک گزینه مناسب و ایده‌ال به حساب می‌آید.

پیشنهاد ما این است که برای تهیه و دریافت چنین محصولاتی، حتماً به مراکز معتبر فروش مراجعه کنید. برای خرید محصولات آلیس می‌توانید از طریق وبسایت الانزا، که به عنوان یکی از نمایندگی‌های این برند فعالیت می‌کند، اقدام نمایید.

عنوان محصول قیمت
رژ لب مایع آلیس شماره 620 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 619 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 616 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 614 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 610 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 608 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 607 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 606 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 603 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان
رژ لب مایع آلیس شماره 604 حجم 9 میلی لیتر 138648 تومان

خرید اینترنتی محصولات آلیس

برای خرید اینترنتی محصولات آلیس با بهترین کیفیت و ضمانت کالا می‌توانید در کمتر از 10 دقیقه، سفارش‌ خود را از فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی الانزا پیگیری کنید، ثبت سفارش را انجام دهید و سپس محصولات آرایشی و بهداشتی آلیس را با بسته‌بندی زیبا و جذاب تحویل بگیرید‌.

فروشگاه الانزا نمایندگی محصولات آلیس را برعهده دارد و گزینه‌ای مناسب برای تهیه اقلام این برند به شمار می‌رود.

سوالات متداول

آلیس یک برند ایرانی تولید کننده محصولات آرایشی است که به عنوان زیرمجموعه شرکت اطلس طلایی ایرانیان پویا فعالیت می‌کند.
کرم پودرهای آلیس با وجود بافت سبک، پوشش‌دهی و ماندگاری بالایی دارند. این محصولات حاوی مقادیر فراوانی ویتامین E هستند و به لطافت پوست و جلوگیری از چروک شدن آن کمک می‌کنند.
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر